JeoNET

Jeo-Foto

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 -
166 to 170 of 173

- Çapraz tabakalanma

- Zeolite

- Turba

- Korund

- Bazalt

Bunları biliyor musunuz?

Derinlik (Plutonik) Kayaçlar tam kristalli, taneli ve yalnızca kristallerden olusmustur, yalnızca kristallerden olustuklarından oldukça saglam ve dayanıklıdırlar, yerkabugunda degisik sekillerde Kütle halinde bulunurlar. Boyutları birkaç km’den 100’lerce km arasında degisir.

 :: JeoNET :: 
Aralık 2004